Retourzending:

Het retourneren van producten dient altijd eerst per e-mail aangekondigd te worden aan info@squashshop.be Ze kunnen na overleg tezamen met een factuur en een omschrijving van de klacht worden teruggestuurd.

De kosten die u maakt voor de retourzending zijn voor eigen rekening waarbij de zending voldoende dient te zijn gefrankeerd. Onaangekondigde en onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd!

Als er sprake is van een DOA-product (product was al defect toen u deze ontving) worden de kosten die u maakte voor de retourzending contant teruggestuurd met de nieuwe zending. Voorwaarde is dat u de klacht binnen 8 dagen na ontvangst van het defecte artikel aan ons per e-mail kenbaar maakt.

Na ontvangst van het defecte product, dragen wij zorg voor vervanging / reparatie. U ontvangt een e-mail zodra het product naar u verstuurd wordt. Schoenen, mits niet gebruikt, kunnen natuurlijk altijd worden teruggezonden wanneer ze niet passen. U heeft natuurlijk niets aan schoenen die niet passen tijdens het spelen.
 
 
Herroeping internetaankoop c.q. ongedaanmaken aankoop;
 
U heeft als koper het recht de koopovereenkomst, binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde product, ongedaan te maken. Stuur hiertoe svp een e-mail naar info@squashshop.be voor het daartoe te gebruiken formulier of gebruik hiervoor het onderstaande formulier.
 
Herroepingsformulier

website HKSolutions